System kontroli realizacji zleceń
usługi spawalnicze
Naprawa głowic silnikowych
Facebook

Napawanie proszkowe

Napawanie oznacza pokrywanie powierzchni metalowych warstwą metalu przy pomocy spawania połączonego z topieniem podłoża. Jest to zabieg wymagający wielkiej precyzji i dokładności, ponieważ należy uważać by tworzone warstwy były szczelne, pozbawione porów oraz pęknięć.

Spawanie

Oznacza to konieczność zastosowania maszyn najwyższej jakości oraz pracy ludzi, którzy posiadają już niemałe doświadczenie w wykonywaniu tego typu zabiegów.

Napawanie proszkowe korzysta z metod stosowanych w spawalnictwie oraz w obróbce plazmą. Działanie tego typu jest najlepszym sposobem na naprawę uszkodzonych powierzchni metalowych – eliminuje również wady odlewnicze, dzięki czemu wadliwy odlew jest w poprawny sposób modyfikowany, zamiast po prostu wymieniany na nowy (co byłoby niezwykle kosztowne). W miejscu wystąpienia wad lub uszkodzeń tworzona jest napoina.

Napawanie jest również znakomitym sposobem na zabezpieczenie powierzchni, która na przykład podlega ciągłym naprężeniom i istnieje ryzyko jej uszkodzenia w przyszłości – napoina redukuje to ryzyko i wzmacnia całą konstrukcję.

Napawanie proszkowe

Należy być ostrożnym i czuwać nad poprawnym przebiegiem całego procesu. W trakcie napawania występują bowiem zmienne cykle cieplne, co z kolei mogłoby doprowadzić do powstania pęknięć.

Wiele zależy od struktury tworzonej napoiny, jej twardości, składu chemicznego oraz późniejszego przeprowadzania procesu – między innymi szybkości, z jaką następuje spadek temperatury po zakończeniu pracy. Wszystko to powinno spoczywać w rękach wykwalifikowanych pracowników, którzy z pełnym zaangażowaniem będą czuwać nad każdym szczegółem i przebiegiem każdego etapu pracy.

Właśnie takich mechaników – posiadających bogate doświadczenie i pracujących na najlepszych jakościowo oraz najnowocześniejszych maszynach – może Państwu zapewnić nasza firma.

W przypadku napawania proszkowego, wykonywane jest spawanie łukowe drutem rdzeniowym (proszkowym), gdzie drut wypełniony jest topnikiem oraz – przy stalach stopowych – właśnie sproszkowanymi metalami, takimi jak na przykład nikiel czy chrom, nakładanymi na topioną powierzchnię.

0