KONTROLLSYSTEM VON AUFTRAGSABWICKLUNG
SCHWEIßER DIENSTLEISTUNGEN
REPARATUR VON MOTORKÖPFEN
Facebook

Spawanie aluminium

Aluminium (a raczej jego stopy, ponieważ sam czysty metal posiada bardzo niską wytrzymałość) to metal świetnie poddający się obróbce i spawanie aluminiowych części nie nastręcza zwykle większych trudności.

W celu solidnego spawania aluminium można wykorzystywać różne metody, jednak dwie są wiodące i najpopularniejsze:
– metoda MIG
– metoda TIG

Spawanie aluminium

To metody spawania łukowego w osłonie gazu. Spawanie metodą TIG (Tungsten Metal Gas) jest gwarancją otrzymania spoin najwyższej jakości. W przypadku tej metody, cały proces przeprowadzany jest przez nietopliwą oraz odporną na temperaturę elektrodę wolframową, przy której udziale wytwarzany jest łuk spawalniczy rozgrzewający i upłynniający aluminium.

Zwykle elektroda nie musi nawet dotykać metalu, ponieważ zajarzenie łuku spawalniczego odbywa się przy udziale wysokiego napięcia (włączanego w sposób przejściowy), a cały proces spawania przebiega przy użyciu prądu przemiennego.

Gaz ochronny – doprowadzany specjalną dyszą – chroni materiał przed reakcjami chemicznymi, a rolę owego gazu ochronnego pełni zwykle argon (Ar) lub hel (He).

Spawanie profesjonalne

Metoda MIG (Metal Inert Gas) polega na spawaniu z zastosowaniem podobnego, obojętnego gazu osłonowego, czyli na przykład helu lub argonu. Spawanie odbywa się przy pomocy łuku elektrycznego, wytwarzanego między topliwą elektrodą, a częścią spawanego aluminium.

Wytworzone w ten sposób spoiny są dobrej jakości, spawanie jest wydajne, jego koszt jest niski, a całość polega – opisując w skrócie – na mieszaniu materiału topiącego się drutu spawalniczego z częścią, która ma zostać złączona. Tworzy się w ten sposób jezioro spawalnicze, które stygnie i krzepnie, gdy drut się oddali. Stosowana jest również metoda MAG, wykorzystująca gazy aktywne na przykład dwutlenek węgla.

Spawanie gazowe

Zastosowanie gazu ochronnego zabezpiecza spawany materiał przed reakcjami – z tlenem oraz wodorem – które mogłyby uszkodzić spawaną powierzchnię, między innymi czyniąc ją porowatą.

Najnowocześniejsze metody, najlepsze i najbardziej rozwinięte technologicznie maszyny oraz wieloletnie doświadczenie naszych pracowników pozwala nam spawać aluminiowe części precyzyjnie i bez najmniejszych uchybień.

Jednocześnie zaznaczamy, iż podejmujemy się nawet najbardziej kłopotliwych zadań, wierząc w własne umiejętności oraz w niewątpliwe zalety stosowanego przez nas sprzętu.